Länk till startsidan

Torngårdens framtid i Stångby

Stångby expanderar och det extra viktigt att Stångbyborna själva får möjlighet att vara med och lämna idéer på hur den centralt belägna Torngården kan utvecklas framöver. För att samla in goda idéer genomfördes en idétävling under våren 2020.

Idétävlingen är avslutad

Lunds kommun tycker det är viktigt att prioritera mötesplatser, verksamheter och aktiviteter i orterna utanför Lund. Stångby expanderar och det extra viktigt att Stångbyborna själva får möjlighet att vara med och lämna idéer på hur den centralt belägna Torngården kan utvecklas framöver. För att samla in goda idéer genomfördes en idétävling under våren 2020.

Fyra bra idéer

Idétävlingen gav fyra bra idéförslag

  1. Kursverksamhet, café och ungdomsgård.
  2. After Work Activity med musik, biorum, dans, snickeriverkstad, replokal med inspelningsstudio, måleriverkstad med mera, som gynnar både Stångbybor och vuxna med olika funktionsvariationer.
  3. Torngården ska bevaras i offentlig regi som mötesplats till gagn för Lunds Kommuns medborgare som är boende i Torns distrikt.
  4. Torngården – Stångbys Hållbarhetscenter ska fungera som ett nav för ett hållbart lokalsamhälle. Här kan människor mötas över generationsgränserna och tillsammans bidra till en grön omställning och en hållbar livsstil genom kunskapsspridning, återbruk, byteshandel, delning och lokal konsumtion.

Vad händer nu?

Idéförslagen har nu bedömts av en projektgrupp tjänstepersoner från olika förvaltningar och presenterats för kommunstyrelsen. Den 3 mars fattade kommunstyrelsen beslut om att ge kommunkontoret i uppdrag att i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen undersöka genomförbarheten av tävlingsbidrag nummer två, ”After Work Activity”, med inspel från alla inkomna tävlingsbidrag. Alla de som har lämnat in bidrag kommer att kontaktas för en mer ingående diskussion.

Torngården – en historisk mötesplats

Torngården uppfördes 1934 och har sedan dess varit prästgård, kommunhus och församlingsgård. Fram till 2016 bedrevs det fritidsgård och bibliotek i byggnaden. Sedan 2106 har Torngården endast använts som bibliotek och delar av byggnaden står outnyttjade.

Lunds kommun äger Torngården och har i dagsläget kultur- och fritidsförvaltningen som hyresgäst. Förvaltningen kommer att hyra ut de tomma lokalerna i Torngården till Svenska kyrkan från och med sommaren 2020 till och med december 2021.

Kontakt

Magdalena Titze, projektledare.

Telefon: 046- 359 51 52
E-post: magdalena.titze@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?