Länk till startsidan

Fokus Stångby och Vallkärra

Nu startar ett projekt för att utveckla framtidens Stångby och Vallkärra. Här utgår vi från dig som bor här, dina idéer, behov och åsikter. Här berättar vi hur du kan vara med!

Syftet med Fokus Stångby och Vallkärra är att Lunds kommun vill utveckla framtidens Stångby och Vallkärra och dess omland tillsammans med de som bor och verkar i området. Fokus Stångby och Vallkärras ledord är: Framtidens Stångby och Vallkärra. Vad vill vi?

Målsättningen är att Stångby och Vallkärra ska vara en attraktiv boendeort nära Lund som kan växa och som erbjuder attraktiva boendelösningar, mångsidig service och ett varierat utbud av olika aktiviteter. Arbetet inom projektet sker i flera steg.

Stor vit villa i putsat tegel med grusplan framför.
Torngården i Stångby.

Vad har hänt hittills?

  • Vi har ställt frågor om boende, kommunikationer, service, mötesplatser, fritid och företag i en enkät och telefonintervjuer.
  • I april 2022 arrangerades ett open space-möte i Tornhallen, Stångby. Under tre timmar samlades engagerade invånare från Stångby och Vallkärra tillsammans med tjänstepersoner och förtroendevalda från Lunds kommun för att diskutera ”Hur vill du utveckla Stångby och Vallkärra för framtiden”?
  • Vi har ställt frågor i en workshop till årskurs 6 på Vallkärraskolan och på Prästängskolan i Stångby om vad som är viktigt för dem.

Vad händer nu?

Just nu sammanställs alla synpunkter som kommit fram till en framtidsplan som beskriver vilka åtgärder som Lunds kommun ska prioritera. Framtidsplanen planeras vara färdig under våren 2023.

Ny översiktsplan 2024

Parallellt med Fokus Stångby och Vallkärra ska en ny översiktsplan tas fram. En ny översiktsplan kommer att antas 2024. Innan dess blir det samråd och granskning då Lundabor och andra berörda har möjlighet att lämna synpunkter.

Översiktsplan

Det händer mycket i Stångby

Här kan du läsa mer om olika projekt som sker i Stångby.

Stadsutvecklingsprojekt Stångby

Stångby väster II etapp 2

Fakta om Stångby

Kontakt

Har du frågor om projektet Fokus Stångby och Vallkärra är du välkommen att kontakta Johanna Lindvall, landsbygdsstrateg.

E-post: johanna.lindvall@lund.se

Telefon: 046-359  35 09

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?