Länk till startsidan

Sveriges ordförandeskap i EU

Den 1 januari 2023 tog Sverige över det roterande ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Rådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad.

Ett ordförandeland har i uppgift att föra den gemensamma dagordningen framåt men kan även sätta en nationell prägel på de sex månaderna vid rodret.

En grupp av människor står utomhus, det är mörkt ute och kallt.
Europeiska kommissionen anländer till Kiruna.

En trio medlemsländer

Ordförandelandet samarbetar i en trio om tre medlemsländer under totalt 18 månader. I Sveriges trio ingår Frankrike och Tjeckien som har lett arbetet i rådet under varsin del av 2022. Trion sätter upp långsiktiga mål och utarbetar en gemensam agenda med viktiga frågor som ska lyftas under 18-månadersperioden. Därtill har varje medlemsland sin egen agenda med tillhörande prioriteringar som står i fokus under de sex månader man innehar ordförandeskapet.

Sveriges prioriteringar

Det svenska ordförandeskapet har fyra prioriteringar: säkerhet, konkurrenskraft, grön omställning och energiomställning, demokratiska värden och rättsstatsprincipen.

Det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd (europa.eu)

För dig som vill veta mer

Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier har tagit fram en publikation som beskriver knäckfrågor inför det svenska ordförandeskapet. Artiklarna är framtagna av forskare och experter som är verksamma vid Sieps. Exempel på fördjupningsområden är Försvar och krisberedskap, Utvidgningen av EU, EU:s gröna giv och Elpriser.

Knäckfrågor inför det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd – Sieps

SIEPS har även tagit fram en utbildningspodd om det svenska ordförandeskapet.
EU-utbildningar – Sieps

Ordförandeskapet – artiklar och intervjuer
Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?