Länk till startsidan

Brottsförebyggande arbete

Lunds kommun arbetar för att motverka våld och kriminalitet i alla dess former.

Lunds brottsförebyggande råd

Lunds Brottsförebyggande Råd, LBRÅ, ska arbeta för att skapa en tryggare kommun att bo, leva och arbeta eller studera i. Rådet består av både kommunala företrädare och personer från andra verksamheter.

Lunds brottsförebyggande råd

Arbete mot våldsbejakande extremism

Kommunstyrelsen antog den 2 juni 2021 en aktualiserad handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism.

Aktualiserad handlingsplan mot våldsbejakande extremism Pdf, 356 kB.

Lunds kommun arbetar för att motverka våld och kriminalitet i alla dess former. Här ingår även att bekämpa våldsbejakande extremism. För att lyckas med en sådan process handlar det om många olika insatser från flera olika aktörer. Utifrån detta har Lunds kommun tagit fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism för att i första hand förebygga att personer radikaliseras till våldsbejakande extremistisk miljöer och i förekommande fall avhjälpa problemet.

De insatser som finns i sammanhangen att motverka alla typer av våld, inte bara i samband med att bekämpa våldsbejakande extremism, är desamma för alla som behöver dem. Bedömningarna om vem som har rätt till insatserna görs på samma sätt oavsett vem det är som anses ha behov av dem.

Vad gäller insatser inom ramarna för arbetet med att motverka våldsbejakande extremism sker inga insatser om det finns misstanke om att kriminella handlingar har utförts och inte heller förrän, i förekommande fall, utdömda straff har avtjänats. Personer som har begått kriminella handlingar ska ställas till svars för dessa enligt de lagar och bestämmelser som finns.

Samordnare i Lund

Lunds kommun

Anna Sjöstrand
Telefon: 046-359 31 54
E-post:anna.sjostrand@lund.se

Polisen

Joakim Nyberg
Telefon: 010-561 38 91
E-post:joakim.nyberg@polisen.se

Trygg krog

Trygg krog är ett samarbete mellan krögare, nationer, kårer, polis och kommun och syftar till att i samverkan öka kunskap om narkotika och andra företeelser som skapar otrygghet i krogmiljö. Ökad kunskap och medvetenhet ska bidra till ökad säkerhet och trygghet för personer som arbetar på eller besöker serveringsställen i Lund.

Avsikten är att förbättra dialogen mellan polis, kommun och näringsliv där det genomgående målet är att långsiktigt öka tryggheten och säkerheten på Lunds serveringsställen. Detta samarbete är ett forum för att serveringsställen ska ha möjlighet att påverka och ge uttryck för egenidentifierade faktorer som skapar otrygghet i krogmiljö.Idén är att man både som besökare, anställd och ansvarig ska känna sig trygg på Lunds serveringsställen. Uppdraget och projektet är kommunövergripande och förankrat i kommunstyrelsen.

Så här arbetar vi med trygg krog

Idag jobbar polis, studenter, krögare och kommun aktivt minska narkotika och andra företeelser som skapar otrygghete i krogmiljö. Genom kontinuerliga möten, värdegrundsarbete, utbildning och öppen dialog jobbar vi aktivt för att öka tryggheten för personal och gäster.

Krogmiljön är en offentlig plats och genom den nära samverkan mellan kommun, polis och tillståndshavare, bidrar Trygg krog till en säkrare arbetsmiljö för krogens anställda och en tryggare upplevelse för så väl som Lundabor som långväga internationella gäster. Genom att jobba ansvarsfullt sparas inte bara på samhällsresurser utan det bidrar även till att gemensamt stärka Lunds varumärke.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!

E-post: tryggkrog@lund.se. 

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?