Länk till startsidan

Kommunala studentrådet

Kommunala studentrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunpolitiker och företrädare för Lunds studentorganisationer.

Ordförande är kommunalråd Fredrik Ljunghill (M), som också har ansvar för studentfrågor i kommunpolitiken. Vice ordförande för rådet 2020/2021 är Lunds universitets studentkårers ordförande Emma Svensson. Rådet sammanträder 4–6 gånger per år.

Kommunala studentrådet ska medverka i utarbetande och uppföljning av Lunds kommuns handlingsplan för studentsamverkan. Exempel på frågor som har tagits upp i tidigare råd är studenters trygghet, bostadssituationen för studenter samt de internationella studenternas situation i Lund. Lär mer om rådets arbete i föredragningslistor och protokoll som finns listade nedan.

Sammanträdestider 2021

 • Tisdag 14 sep kl. 18-20
 • Tisdag 26 okt kl. 18-20
 • Torsdag 2 dec kl. 18-20

Ordförande

 • Fredrik Ljunghill (M), kommunstyrelsen

Representanter

 • Fanny Johansson (S), kommunstyrelsen
 • Klas Svanberg (M), byggnadsnämnden
 • Helmut Moser (V), byggnadsnämnden
 • Edvina Palmkrantz (S), kultur- och fritidsnämnden
 • Gustaf Hamilton (KD), kultur- och fritidsnämnden
 • Katarina Sjöberg (FNL), socialnämnden
 • Teresia Ställborn (MP), socialnämnden
 • Ann-Christin Larsson (C), tekniska nämnden
 • Annika Nilsson (FI), tekniska nämnden
 • Adrian Kasperczyk (L), utbildningsnämnden
 • Jesper Sahlén (V), utbildningsnämnden
 • Oliver Särnehed, Akademiska Föreningen
 • Emma Svensson, Lunds universitets studentkårer
 • Sebastian Pfaff, Lunds universitets studentkårer
 • Alexandra Gäddnäs, Kuratorskollegiet
 • Maja Duveborn, Kuratorskollegiet
 • Adam Hartzell, Kuratorskollegiet
 • Robert Nyberg, Kuratorskollegiet
 • Johanna Wickberg, Lunds universitets studentkårer
 • Johan Larsson, Lunds universitets studentkårer
 • Marina Hansson Akademiska Föreningen

Kontakt

För mer information om studentrådet, kontakta Jeanette Lunde, sekreterare i kommunala studentrådet och universitets- och studentsamordnare.
E-post: jeanette.lunde@lund.se
Telefon: 046-359 30 51

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?