Länk till startsidan

Kommunala studentrådet

Kommunala studentrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunpolitiker och företrädare för Lunds studentorganisationer.

Ordförande är Lina Olsson (S). Vice ordförande för rådet 2022/2023 är Lunds universitets studentkårers ordförande Emmy Svensson. Rådet sammanträder 4–6 gånger per år.

Kommunala studentrådet ska medverka i utarbetande och uppföljning av Lunds kommuns handlingsplan för studentsamverkan. Exempel på frågor som har tagits upp i tidigare råd är studenters trygghet, bostadssituationen för studenter samt de internationella studenternas situation i Lund. Lär mer om rådets arbete i föredragningslistor och protokoll som finns listade nedan.

Sammanträdestider 2023

27 mars klockan klockan 18-20
30 maj klockan klockan 18-20

Ordförande

 • Lina Olsson (S), kommunstyrelsen

Representanter

 • Mattias Horrdin (C) Kommunstyrelsen
 • Teresia Ställborn (MP) Arbetsmarknad- och socialnämnden
 • Jörgen Nilsson (S) Arbetsmarknad- och socialnämnden
 • Tommy Johansson (MP) Kultur- och fritidsnämnden
 • Samuel Jonsson (M) Kultur- och fritidsnämnden
 • Erik Bertacchi (S) Tekniska nämnden
 • Jan Froborg (FNL) Tekniska nämnden
 • Filip Seiman (M) Byggnadsnämnden
 • Hedda Elsässer (L) Byggnadsnämnden
 • Adrian Kasperczyk (L) Utbildningsnämnden

 • Mattias Svensson (KD) Utbildningsnämnden
 • Fabian Solberg, Akademiska Föreningen
 • Magdalena Wilroth, Akademiska Föreningen
 • Erik Granfeldt, Kuratorskollegiet
 • Alexandra Gäddnäs, Kuratorskollegiet
 • Oliver Skoglund, Kuratorskollegiet
 • Klara Walse, Kuratorskollegiet
 • Emmy Svensson, Lunds universitets studentkårer
 • Ellen Belcher, Lunds universitets studentkårer
 • Johan Larsson, Lunds universitets studentkårer
 • Emelie Zhu, Lunds universitets studentkårer
 • Axel Syrén, Lunds universitets studentkårer

Kontakt

För mer information om studentrådet, kontakta Jeanette Lunde, sekreterare i kommunala studentrådet och universitets- och studentsamordnare.
E-post: jeanette.lunde@lund.se
Telefon: 046-359 30 51

Protokoll

För att ta del av protokoll som inte är publicerade går det bra att mejla oss.
E-post: kommunkontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?