Länk till startsidan

Kommunala studentrådet

Kommunala studentrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunpolitiker och företrädare för Lunds studentorganisationer.

Ordförande är kommunalråd Fredrik Ljunghill (M), som också har ansvar för studentfrågor i kommunpolitiken.Vice ordförande för rådet 2022/2023 är Lunds universitets studentkårers ordförande Emmy Svensson. Rådet sammanträder 4–6 gånger per år.

Kommunala studentrådet ska medverka i utarbetande och uppföljning av Lunds kommuns handlingsplan för studentsamverkan. Exempel på frågor som har tagits upp i tidigare råd är studenters trygghet, bostadssituationen för studenter samt de internationella studenternas situation i Lund. Lär mer om rådets arbete i föredragningslistor och protokoll som finns listade nedan.

Sammanträdestider 2022

Tisdag 30 augusti klockan 18–20.

Ordförande

 • Fredrik Ljunghill (M), kommunstyrelsen

Representanter

 • Fanny Johansson (S), kommunstyrelsen
 • Klas Svanberg (M), byggnadsnämnden
 • Helmut Moser (V), byggnadsnämnden
 • Edvina Palmkrantz (S), kultur- och fritidsnämnden
 • Katarina Sjöberg (FNL), arbetsmarknads- och socialnämnden
 • Teresia Ställborn (MP), arbetsmarknads- och socialnämnden
 • Ann-Christin Larsson (C), tekniska nämnden
 • Adrian Kasperczyk (L), utbildningsnämnden
 • Jesper Sahlén (V), utbildningsnämnden
 • Fabian Solberg Akademiska Föreningen
 • Magdalena Wilroth Akademiska Föreningen
 • Emmy Svensson Lunds universitets studentkårer, vice ordförande
 • Johan Larsson Lunds universitets studentkårer
 • Ellen Che Belcher Lunds universitets studentkårer
 • Axel Syrén Lunds universitets studentkårer
 • Emelie Zhu Lunds universitets studentkårer
 • Erik Granfeldt Kuratorskollegiet
 • Oliver Skoglund Kuratorskollegiet
 • Alexandra Gäddnäs Kuratorskollegiet
 • Malin Karlsson Kuratorskollegiet

Kontakt

För mer information om studentrådet, kontakta Jeanette Lunde, sekreterare i kommunala studentrådet och universitets- och studentsamordnare.
E-post: jeanette.lunde@lund.se
Telefon: 046-359 30 51

Protokoll

För att ta del av protokoll som inte är publicerade går det bra att mejla oss.
E-post: kommunkontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?