Länk till startsidan

Kommunala funktionshinderrådet

I kommunala funktionshinderrådet informerar vi om vår verksamhet och funktionshinderorganisationer ger förslag till lämpliga förändringar.

I kommunala funktionshinderrådet informerar kommunen om sin verksamhet, om planerade förändringar samt om resultat av olika åtgärder som har betydelse för personer med funktionsnedsättning. Funktionshinderorganisationerna informerar om och ger förslag till lämpliga förändringar och åtgärder i den kommunala verksamheten. Rådet ska också medverka i utarbetande och uppföljning av planer och program som berör personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Rådet är knutet till kommunstyrelsen och består av ledamöter från vissa kommunala nämnder och från tre funktionshinderföreningar i Lund. Kommunstyrelsen utser rådets ordförande. Vice ordförande utses bland föreningsledamöterna. Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Föreningsrepresentanter

Mandatperioden 2019–2022:

Lundabygdens Dövas Förening

Annett Rosenlind

Sydskadades riksförbund (SRF) Lundabygden

 1. Lars Eisner
 2. Ann-Christin Fast

Handikappföreningarnas samarbetsorganisation (HSO) Lund

 1. Mai Almén
 2. Anders Sjögren
 3. Carolina Nordbeck
 4. Gerd Johansson
 5. Helena Fernholm
 6. Jeanette Persson
 7. Lars A Ohlsson
 8. Mats-Peter Nilsson
 9. Nilla Bolding
 10. Oskar Krantz
 11. Vakant
 12. Vakant

Ledamöter i funktionshinderrådet

Protokoll

För att ta del av protokoll som inte är publicerade går det bra att mejla oss.
E-post: kommunkontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?