Länk till startsidan

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten.

Nämndens uppdrag är att stödja medborgare som för kortare eller längre tid behöver socialtjänstens insatser.

Socialnämnden fokuserar på:

 • barn/ungdomar och deras föräldrar
 • vuxna med missbruksproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar
 • personer i behov av försörjningsstöd eller arbetsmarknadsåtgärder/rehabilitering
 • flyktingar
 • att förebygga våld i nära relationer.

Till nämndens ansvar hör också uppdrag att utfärda serveringstillstånd och utöva tillsyn, samt kommunövergripande tjänster med uppdrag att samordna arbetet med arbetsmarknadsfrågor samt att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak. Denna nämnds förvaltning är socialförvaltningen.

Mötestider, handlingar och protokoll för socialnämnden

Socialförvaltningens uppdrag

Aktuella beslut i korthet

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller ett begränsat urval av ärendena.

Se alla aktuella beslut i korthet

 • Aktuella beslut

  Socialnämnden – aktuella beslut maj 2022

  Delårsrapporten och lägesrapport feriepraktik är ett par av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 11 maj. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.
 • Aktuella beslut

  Socialnämnden – aktuella beslut april 2022

  Kvalitetsredovisningen och patientsäkerhetsberättelsen för 2021 är ett par av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 20 april. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.
 • Kommun och politik

  Socialnämnden – aktuella beslut mars 2022

  Principer för kommunal feriepraktik, stängning av Systembolaget den 30 april och plan för tillsyn av serveringstillstånd och tobaksförsäljning är ett par av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 16 mars. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.
 • Aktuella beslut

  Socialnämnden – aktuella beslut februari 2022

  Årsanalysen är ett av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 9 februari. Här kan du läsa en sammanfattning av detta ärende.

Ledamöter i socialnämnden

Mötesprotokoll

Protokoll från augusti 2018 och framåt finns publicerade i plattformen möten Lund.

Protokoll Socialnämnden

Här hittar du protokoll från 2016 till juni 2018. Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?