Länk till startsidan

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten.

Nämndens uppdrag är att stödja medborgare som för kortare eller längre tid behöver socialtjänstens insatser.

Socialnämnden fokuserar på:

  • barn/ungdomar och deras föräldrar
  • vuxna med missbruksproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar
  • personer i behov av försörjningsstöd eller arbetsmarknadsåtgärder/rehabilitering
  • flyktingar
  • att förebygga våld i nära relationer.

Till nämndens ansvar hör också uppdrag att utfärda serveringstillstånd och utöva tillsyn, samt kommunövergripande tjänster med uppdrag att samordna arbetet med arbetsmarknadsfrågor samt att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak. Denna nämnds förvaltning är socialförvaltningen.

Mötestider, handlingar och protokoll för socialnämnden

Socialförvaltningens uppdrag

Ledamöter i socialnämnden

Aktuella beslut i korthet

Aktuella beslut i korthet, listning

Under aktuella beslut i korthet publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller endast ett begränsat urval av ärendena. Fullständigt protokoll publiceras när det blivit justerat.

Mötesprotokoll

Protokoll från augusti 2018 och framåt finns publicerade i plattformen möten Lund.

Protokoll Socialnämnden

Här hittar du protokoll från 2016 till juni 2018. Äldre protokoll finns hos Lunds stadsarkiv.
Kontakta Stadsarkivet

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?