Länk till startsidan

Fakta om Veberöd

Veberöd har ett rikt och engagerat föreningsliv och driver på för hållbar landsbygdsutveckling. Naturreservatet i Klingavälsåns dalgång börjar här. Visste du att Veberöd har sitt eget LoRa-nätverk och ligger långt framme när det gäller digitalisering? (LoRa står för Long Range och är en trådlös digital dataöverföringsteknik)

Drönarbild Veberöd

Snabbfakta om Veberöd

Folkmängd: 5 563 (2020)

Medelålder: 41 år

Flyttnetto: +592 (2020)

Invånartäthet: 1 229 invånare per kvadratkilometer (2015)

Bygg- och utvecklingsprojekt i Veberöd

Veberöd är den tätort utanför Lund som hittills vuxit mest, med cirka 160 nya bostäder mellan 2016 och 2018. Översiktsplanen gör det möjligt att fram till 2040 bygga ytterligare 1 000 bostäder, mest flerbostadshus och radhus. 500 av dessa kan komma till genom förtätning, framför allt i det område som kallas Traversen. Om allt verkligen genomförs innebär det att befolkningen kan öka med 2 000–3 000 invånare.

Kommunen håller på att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Veberöd. Syftet är att förtydliga och vidareutveckla den antagna översiktsplanens intentioner för Veberöds framtida utveckling.

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Veberöd

Trots att förtätningsmöjligheterna ska utredas vill både invånare och beslutsfattare värna om det gröna Veberöd så att friluftslivet kan stärkas. Inte minst gäller det naturtillgången till Romeleåsen och området längs Veberödsbäcken.

Veberöd − detaljplaner på gång

Vill du veta mer om vad som händer?

Trafik- och byggprojekt

Medborgarbudget Veberöd

Idrott och aktiviteter

Det finns många aktiva föreningar i Veberöd och området är ett riktigt cykelmecka för både distanscykling och mountainbike. Naturreservatet i Klingavälsåns dalgång börjar här.

Försköningen i Veberöd

Romelevallen

Svalebo idrottsplats

Humlamadens ryttarförening

Veberödsbadet

Veberöds AIF

Naturområdet Humlamaden

Romeleåsen och sjölandskapet

Klingavälsåns dalgång

Veberöds ljung

Hasslemölla

Hasslemölla med Skogsmöllebäckens dalgång ligger i Veberöds östra del. Både landskapet och gårdsmiljön har ett stort natur- och kulturhistoriskt värde. Lunds kommun köpte fastigheten år 2020. Men vad händer nu?

Våren 2023

Lunds kommun kommer att arbeta fram ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen för inriktning och omfattning av 'Mötesplats Hasslemölla'.

Sommaren 2022

Kommunstyrelsen beslutar att ett förslag till inriktning och omfattning för 'Mötesplats Hasslemölla' ska tas fram. Eslöv och Sjöbo kommun involveras om hur gården kan bli en del i biosfärsområdet Vombsjösänkan.

Våren 2022

Utifrån dialogmöten och workshop tas en strategi fram med fyra förslag för hur Hasslemölla kan utvecklas. Strategin beslutas i tekniska nämnden. Ett av förslagen var att gården ska renoveras och bli 'Mötesplats Hasslemölla' – en plats för friluftsliv samt café och restaurang.

Höst och vinter 2021

Dialogmöten och workshops med näringsliv, föreningar och byarådet genomförs med syftet att ta fram förslag på hur Hasslemölla kan utvecklas

Hösten 2020

Lunds kommun köper gården Hasslemölla med tillhörande mark öster om Veberöd.

Träffpunkt, bibliotek, byaråd och fritidsgård

Träffpunkt Veberöd är en mötesplats för seniorer, en plats för social samvaro och aktiviteter av olika slag. Här kan du spela kort, sjunga allsång, delta på fester och följa med på utflykter.

Träffpunkt Veberöd

Veberöds bibliotek finns på Dalbyvägen 1 och har meröppet. Du hittar aktuella öppettider hos folkbiblioteken.

Folkbibliotekens öppettider

Veberöds Byaråd är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med uppgift att inspirera till delaktighet i samhällsutvecklingen, tillvarata Veberödsbornas intressen i kommunen, stärka byidentiteten och främja bygemenskapen.

Så här arbetar Veberöds Byaråd

Fritid Veberöd finns på Rektorsgatan 11 och har bland annat en musikstudio, keramikrum med ugn, ett gym och en föreningslokal.

Se vad som är på gång hos Fritid Veberöd

Skolor och förskolor i Veberöd

I Veberöd finns det en fristående och fyra kommunala förskolor.

Hitta rätt förskola för dig

I Veberöd finns två kommunala grundskolor.

Lista över grundskolor i Lunds kommun

Följ med på en flygtur över Veberöd

Häng med på en 360-gradersvy över Veberöd!

Medborgarcenter Veberöd

Adress: Dalbyvägen 1, 247 62 Veberöd
Telefon: 046-359 67 57
E-post: medborgarcenter.veberod@lund.se

Öppettider Medborgarcenter

Måndag: kl. 10 – 12 och 13 – 16

Tisdag: kl. 13 – 17

Onsdag: kl. 11 – 14

Torsdag: kl. 13 – 16

Området som i dag är Veberöd låg långt tillbaka i tiden under vattennivån i Vombsjön. Veberöd som by är först nämnd som Webre i en text från 1334 (enligt Dialekt och ortnamnsarkivet, DAL). Nästa träff är daterad till 1489. Då benämns orten Wefuerydh. Namnet Webre är förmodligen en sammansättning av orden vid och bred, alltså ”det vida och breda området”. Byn har gamla anor och det har hittats fynd från 400-talet.

Den medeltida kyrkan byggdes förmodligen i början av 1200-talet och har sedan dess byggts om olika omgångar. Veberöds kyrka är dock inte äldst i församlingen. Det är Silvåkra kyrka, som förmodligen byggdes i början av 1100-talet. Veberöds historia och byordning från 1686 finns bevarade i byns byakista, som förvaltas av byalaget.

Järnvägen kom till Veberöd 1893 som en del av sträckan Malmö–Tomellilla och var också starten för att fler industrier etablerade sig i området. Den största industrin var tegelbruket, där det första bruket anlades 1894 och det andra 1898.

Veberöds kyrkby var en del av Veberöds socken fram till kommunreformen 1862, när Veberöds landskommun bildades. 1952 blev Silvåkra och Vomb en del av Veberöds kommun, och sedan 1974 är Veberöd en del av Lunds kommun. Befolkningen ökade från 989 invånare 1960 till 3 604 invånare 1980. I dag bor här nästan 5 000 personer.

Vill du veta mer om Veberöds historia finns det mycket material hos stadsarkivet.

Sök i stadsarkivet

Upptäck historiska bilder över Veberöd i Stadsarkivets mediegalleri

Medborgarcenter på Facebook

Välkommen till medborgarcenter Veberöds Facebooksida. Här lyssnar och pratar vi med dig om kommunala vardagsfrågor, publicerar nyheter, tips och händelser som vi tror kan vara intressanta för dig som bor i, eller besöker Veberöd.

Facebooksidan Hej Veberöd

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?