Länk till startsidan

Fakta om Genarp

Genarp är en pärla som ligger på gränsen till Romeleåsen. Här finns fina slott och vacker natur, som bland annat naturreservaten Risen och Häckeberga fälad. Visste du att den första industriroboten som Asea tillverkade såldes till ett företag i Genarp?

Drönarbild Genarp

Snabbfakta om Genarp

Folkmängd: 2 933 (2020)

Medelålder: 38 år

Flyttnetto: -23 (2020)

Invånartäthet: 1 511 invånare per kvadratkilometer (2015)

Bygg- och utvecklingsprojekt i Genarp

Kommunen har tagit fram ett planprogram som visar hur Genarps centrum kan utvecklas till en användbar plats med det folkliv som saknas i dag. Planprogrammet innebär ungefär 75 nya bostäder, ett nytt torg vid Bygatan vilket kommer bidra till en naturlig plats att träffas på.

Vid Bygatan föreslås ett nytt torg som kantas av befintliga och nya byggnader. I bottenvåningarna kommer mindre butiker och caféer, kunna öppna vilket kommer bidra till en naturlig plats att träffas på. Det finns även skisser på ny busshållplats på Bygatan.

För att Genarpsborna ska kunna gå och cykla säkrare inom orten föreslås även nya gång- och cykelvägar mellan centrum och andra viktiga platser i centrum, så som Medborgarhuset och Ekevallens idrottsplats.

Planprogrammet är ett första steg i utvecklingen. Längre fram kommer nya detaljplaner tas fram och det är först i samband med det som planprogrammet successivt kan bli verklighet.

Hela plandokumentet

Detaljplaner för Genarp

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Genarp pågick 2016–2018. Fokus Genarps arbetsgrupper kommer att fortsätta arbetet efter projektets slut. Om du vill engagera dig i någon av arbetsgrupperna kan du kontakta Genarps Byalag.

Genarps Byalag

Vill du veta mer om vad som händer?

Trafik- och byggprojekt

Medborgarbudget Genarp

Idrott och aktiviteter

Det finns många aktiva föreningar i Genarp. Du kan enkelt ta dig ut i de vackra omgivningarna för en promenad eller joggningstur. Genarp har också blivit ett riktigt cykelmecka för mountainbike.

Cykling och cykelleder

Centrumparken i Genarp

Genarps idrottsplats

Trällekilla ridklubb

Genarpsbadet

Dörröds fälad

Häckeberga naturvårdsområde

Naturreservatet Risen

Träffpunkt, bibliotek och fritidsgård

Träffpunkt Genarp är en mötesplats för seniorer, en plats för social samvaro och aktiviteter av olika slag. Här kan du spela kort, sjunga allsång, delta på fester och följa med på utflykter.

Träffpunkt Genarp

Genarps bibliotek finns på Tagholmsvägen 17 och har meröppet. Du hittar aktuella öppettider hos folkbiblioteken.

Folkbibliotekens öppettider

Fritid Genarp finns på Norra Fäladsvägen 5 och erbjuder bland annat möjligheter att spela musik i replokal, träna i gym och delta i workshoppar.

Se vad som är på gång hos Fritid Genarp

Skolor och förskolor i Genarp

I Genarp finns det tre kommunala förskolor, från förskoleklass till årskurs nio.

Hitta rätt förskola för dig

I Genarp finns två kommunala grundskolor.

Grundskolor i Lunds kommun

Följ med på en flygtur över Genarp

Häng med på en 360-gradersvy över Genarp!

Medborgarcenter Genarp

Adress: Genarps Bibliotek, Welins rum, Tagholmsvägen 17
Telefon: 046-359 63 57
E-post: medborgarcenter.genarp@lund.se

Semesterstängt, v. 27 – 31, annars gäller:

Måndag: kl. 10 – 12

Socknen Genarp har medeltida anor. Man tror att byn grundades redan på 1100-talet, men det har hittats boplatser från stenåldern i omgivningen. Namnet skrevs först som Genathorp och under 1600-talet som Giennerup, men det ändrades senare till Genarp. Kyrkan uppfördes 1590–93 och samhället Genarp har legat öster om kyrkan sedan 1700-talet.

I mitten av 1700-talet låg gårdarna samlade i själva byn, men det ändrades efter storskiftet, och sedan igen vid enskiftet i början av 1800-talet. Järnvägen kom till byn 1894 och var slutstation för sträckan Malmö–Genarp. Länge var just järnvägen en stor arbetsgivare i Genarp.

Socknen tillhörde under medeltiden till Bara härad, som 1862 blev Genarps församling. Samma år bildades Genarps landskommun. Området utökades 1952, för att från 1974 ingå i Lunds kommun. Genarps befolkning ökade precis som i grannorterna från 1960-talet och framåt, från 809 invånare 1960 till 2 962 invånare 2015.

Nära Genarp finns tre slott med spännande historia: Häckeberga slott, Toppeladugård och Björnstorps slott. Kul kuriosa: tv-programmet ”Stjärnorna på slottet” spelades 2008 in på Häckeberga slott, med bland annat Jonas Gardell som medverkande.

Vill du veta mer om Genarps historia finns det mycket material hos stadsarkivet.

Sök i stadsarkivet

Historiska bilder från Genarp i Stadsarkivets bildgalleri

Stationshus i sten. Svartvit bild där det står Genarp på byggnadens fasad.
Genarps station år 1900.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?