Länk till startsidan

Stipendier och stiftelser

Lunds kommun delar ut stipendier och medel ur ett antal stiftelser som privatpersoner, föreningar eller andra organisationer kan ansöka om pengar från. Ändamålet för de olika stipendierna och stiftelserna varierar.

Stipendier och stiftelser inom kultur och idrott

Kultur- och fritidsförvaltningen har flera stipendier och fonder som privatpersoner, föreningar och andra organisationer kan söka pengar från.
Här hittar du alla stipendier inom kultur och idrott

Stiftelser med sociala ändamål

Fond för sjuka och behövande

Denna stiftelse kan man ansöka om två gånger per år. Ansökningstid är 1 mars–30 april respektive 1 september–31 oktober.

Fond för sjuka och behövande

Övriga stiftelser

Lunds kommun förvaltar flera stiftelser med olika ändamål:

  • Hanna och Johan Willhards donationsfond
  • Bengta Pålssons fond
  • Majken Edfeldt-Kuptschas fond
  • Stiftelsen Lunds kommuns skolors samfond nr 4
  • Stiftelsen Magistratens i Lunds änke- och pupillkassas fond

Ansökningsformulär och ansökningstider för övriga stiftelser

Olika regler för olika stiftelser

Varje stiftelse har sina särskilda regler som bestämts av den som donerat pengarna. Reglerna brukar oftast säga vad ändamålet är, vem som kan söka pengar ur stiftelsen och om det finns andra faktorer som spelar roll. Till exempel kan en stiftelses regler kräva att den som söker bor på en särskild plats.

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

Om du vill leta efter andra stiftelser kan du på länsstyrelsernas webbplats för stiftelsesök söka efter samtliga registrerade stiftelser i Sverige. Där kan du söka utifrån ett specifikt syfte eller namn.
Sök i länsstyrelsernas databas

Frågor och svar om stipendier och stiftelser

Stiftelse är en gåva eller donation av medel med ett uttalat syfte till vad eller hur dessa ska användas och eventuellt även placeras. Om kommunen väljer att ta emot donationen är det kommunstyrelsen som därefter är ansvarig förvaltare. Även om kommunen förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för alla stiftelser.

En fond är det generella namnet på en samling av pengar eller medel och säger därför inte om det till exempel är en stiftelse eller gåva.

Stipendium är följden av själva utdelningen ur stiftelsen, alltså att man beslutat dela ut en summa pengar till en person. Personen tar då emot pengarna i form av ett stipendium.

En stiftelse bildas genom donation av pengar från ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande.

Skillnaden mellan stiftelse och gåva är att gåvan inte har några villkor förknippade med sig. En gåva är en summa pengar som man alltså är fri att använda hur man vill. En stiftelse ger ut en summa pengar som har ett villkor kopplat till sig för vad eller hur pengarna ska användas.

Det varierar från stiftelse till stiftelse. Utdelningsramen för varje stiftelse beror på hur stor förmögenhet stiftelsen har och hur stor avkastning som förmögenheten har genererat över tiden. Sedan beror det även på hur många sökande det finns. Om man kan få pengar beror även på om alla kriterier som stiftelsen har är uppfylla av den sökande. Det kan till exempel vara bostadsort, ålder eller liknande.

Pengar ur sådana stiftelser delas ut till bland annat elever i grundskolan eller gymnasiet utifrån egna kriterier och olika nomineringar som pedagoger i skolan får göra för sina elever i grundskolan. Det finns även stiftelser där donatorn i sitt gåvobrev har öronmärkt vad utdelningen ska gå till.

Det finns inga generella regler som bestämmer detta. Däremot kan varje stiftelse ha särskilda bestämmelser för det. Ansökningstiden hittar du i informationen för varje sökbar fond.

I vissa fall framgår det i beslutet att någon form av motprestation ska presenteras av den som får stipendiet. Om detta inte framgår så är det ingen som kontrollerar vad pengarna används till, utan man förutsätter att de används i det syfte som var tänkt.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?