Länk till startsidan

Valnämndens sammanträde 2024-06-04

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2024-06-04

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 52-59

Förvaringsplats för anslag/bevis

Protokoll och tillhörande anslagsbevis förvaras på valnämndens kansli, Brotorget 1 i Lund.

Länk till protokoll i Meetings.

Uppdaterad:

Dela sidan: