Länk till startsidan

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott 2024-05-21

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Sammanträdesdatum

2024-05-21

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 22–26

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Brotorget 1, Lund

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: