Länk till startsidan

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 2024-05-23

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Sammanträdesdatum

2024-05-23

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 25–32

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Brotorget 1, Lund

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: