Länk till startsidan

Byggnadsnämndens sammanträde 2024-05-16

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-05-16

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 56-67

Förvaringsplats för anslag/bevis

Byggnadsnämndens kansli, stadsbyggnadskontoret, Bruksgatan 22

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: