Länk till startsidan

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2024-05-22

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

2024-05-22

Paragrafer i protokollet som justerats

93-114

Förvaringsplats för anslag/bevis

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Brotorget 1

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: