Länk till startsidan

Servicenämnden 2024-05-15

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2024-05-15

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 40 - 52

Förvaringsplats för anslag/bevis

Serviceförvaltningen, Kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, Lund

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: