Länk till startsidan

Renhållningsstyrelsen 2024-05-14

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Renhållningsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-05-14

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 37-41

Förvaringsplats för anslag/bevis

Lunds Renhållningsverk, Traktorvägen 16, Lund

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: