Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden 2024-04-16

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2024-04-16

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 48-62

Förvaringsplats för anslag/bevis

Barn- och skolförvaltningen, Stora Södergatan 49, Lund

Länk till protokoll i Meetings
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: