Länk till startsidan

Kommunfullmäktiges valberedning 2023-09-12

Protokollet från valberedningens senaste sammanträde är nu justerat.

Instans

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2023-09-12

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 110–125

Förvaringsplats för anslag/bevis

Protokoll och tillhörande anslagsbevis finns tillgängligt i kommunkontorets lokaler på Bruksgatan 22 i Lund.

Kontakt: kommunkontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: