Länk till startsidan

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-09-11

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-09-11

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 91–96

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: