Länk till startsidan

Bygglov för Kämnärsrätten 6

En ansökan om bygglov har lämnats in för fastigheten Kämnärsrätten 6, Kämnärsvägen 57A, tidigare Kämnärsvägen 57-65

Lunds byggnadsnämnd har fått in en bygglovsansökan för fastigheten Kämnärsrätten 6 för uppförande av sju flerbostadshus. Placeringen av ett av bostadshusen har en mindre del på mark avsedd endast för komplementbyggnader. Detta innebär avvikelse från detaljplanen.

Du som är närmast berörd av sökt bygglov har nu möjlighet att lämna synpunkter, till exempel om du bor i området eller äger en fastighet där.

Du kan ta del av handlingarna genom att kontakta Medborgarcenter:

E-post: lunds.kommun@lund.se
Telefon: 046-359 50 00
Besök: Brotorget 1 i Lund

Lämna synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter senast den 29 september 2023.
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se
Post: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.
Glöm inte att ange namn och postadress när du lämnar din synpunkt.

De personuppgifter du lämnar behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Byggnadsnämnden i Lunds kommun

Uppdaterad:

Dela sidan: