Länk till startsidan

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-09-06

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 60-75

Förvaringsplats för anslag/bevis

Förvaring och adress

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Länk till protokoll i Meetings. Nämnder & Styrelser | MeetingPlus [sv] (lund.se)
Kontakta nämnden vardochomsorgs@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: