Länk till startsidan

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-09-06

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-09-06

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 11-14

Förvaringsplats för anslag/bevis

Byggnadsnämmndens kansli, stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: