Länk till startsidan

Beslut med stöd av vidaredelegation fattade inom barn- och skolförvaltningen efter delegation från kommunstyrelsen, 2023-06-01--2023-08-31

Av kommunstyrelsens delegationsordning framgår att beslut efter vidaredelegering ska upprättas i särskilt protokoll för anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Protokoll enligt ovan har upprättats för sådana beslut tagna på barn- och skolförvaltningen under perioden 2023-06-01--2023-08-31. Samtliga beslut i protokollet rör ärenden inom personalområdet såsom anställningar och/eller diciplinpåföljder.

Datum

2023-09-12

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 26-32

Förvaringsplats för anslag/bevis

Barn- och skolförvaltningen, Stora Södergatan 49, Lund

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: