Länk till startsidan

Kommunfullmäktige 2023-08-31

Protokollet från kommunfullmäktiges senaste sammanträde är nu justerat.

Instans

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-08-31

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 209–228

Förvaringsplats för anslag/bevis

Protokoll och tillhörande anslagsbevis förvaras i kommunkontorets lokaler på Bruksgatan 22 i Lund.

Protokoll med tillhörande protokollsbilagor finns även tillgängligt i sin helhet via kommunens mötesportal.
Kontakta kommunkontoret: kommunkontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: