Länk till startsidan

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-08-28

Paragrafer i protokollet som justerats

343-356

Förvaringsplats för anslag/bevis

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: