Länk till startsidan

Renhållningsstyrelsen 2023-06-20

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Renhållningsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-06-20

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 55-63

Förvaringsplats för anslag/bevis

Lunds Renhållningsverk, Traktorvägen 16, Lund

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: