Länk till startsidan

Beslut om hävande av eldningsförbud i Lunds kommun

Kommunstyrelsen har den 27 juni 2023 beslutat att häva eldningsförbudet i Lunds kommun. Beslutet gäller från och med den 27 juni 2023.

Med stöd av Lag om skydd mot olyckor (2003:778) samt 2 kap 7§ förordningen om skydd mot olyckor (2003:789) upphävs rådande eldningsförbud i Lunds kommun.

I kombination med sjunkande temperatur och en ökad mängd nederbörd bedöms brandrisken
i skog och mark minska. Brandrisken i skog och mark bedöms inte längre som stor. Beslutet baseras på Räddningstjänsten Syds brandriskprognos. Beslutet innebär att det återigen är tillåtet att elda utomhus men vi uppmanar ändå om att iaktta försiktighet.

Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser. Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grill på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material.

Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Beslutet har dnr KS 2023/0608 och finns att ta del av i kommunkontorets lokaler på Bruksgatan 22, i Lund

Kontakta kommunstyrelsen

Uppdaterad:

Dela sidan: