Länk till startsidan

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Protokollet är nu justerat.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-30

Paragrafer i protokollet som justerats

52-59

Förvaringsplats för anslag/bevis

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Länk till protokoll i Meetings. lund.se/meetings
vardochomsorg@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: