Länk till startsidan

Utbildningsnämnden: omedelbart justerade paragrafer

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-24

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 71 och 73

Förvaringsplats för anslag/bevis

Utbildningskansliet, Stora södergatan 47

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: