Länk till startsidan

Kultur- och fritidsnämnden 2023-05-25 § 55 omedelbart justerat protokoll

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-25

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 55

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kultur- och fritidsförvaltningen, Stora Södergatan 47, Lund

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: