Länk till startsidan

Byggnadsnämndens sammanträde 2023-05-11

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-11

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 56-72

Förvaringsplats för anslag/bevis

Byggnadsnämndens kansli, stadsbyggnadskontoret, plan 5, Brotorget 1

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden


Uppdaterad:

Dela sidan: