Länk till startsidan

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2023-05-17

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-17

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 32-40

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: