Länk till startsidan

Habostyrelsen 2023-05-16

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Habostryelsen

Sammanträdesdatum

2023-05-16

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 26-37

Förvaringsplats för anslag/bevis

Habo gård, Habovägen 6, Lomma

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: