Länk till startsidan

Valnämndens sammanträde 2023-05-16

Protokoll från valnämndens senaste sammanträde är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-16

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 11-21

Förvaringsplats för anslag/bevis

Bruksgatan 22 i Lund.

Länk till protokoll i Meetings.

Uppdaterad:

Dela sidan: