Länk till startsidan

Tekniska nämnden 2023-05-16

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-16

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 78-95

Förvaringsplats för anslag/bevis

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: