Länk till startsidan

Servicenämnden 2023-05-17

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-17

Paragrafer i protokollet som justerats

31-40§§

Förvaringsplats för anslag/bevis

Serviceförvaltningen
Brotorget 1, Lunds kommun

Länk till protokoll
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: