Länk till startsidan

Rubrik

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-22

Paragrafer i protokollet som justerats

202-211

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: