Länk till startsidan

Lunds kommuns tillitsberedning 2023-05-16

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Lunds kommuns tillitsberedning

Sammanträdesdatum

2023-05-16

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 1-7

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: