Länk till startsidan

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott 2023-05-16

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-16

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 24-30

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: