Länk till startsidan

Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande 2023-05-22

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande

Sammanträdesdatum

2023-05-22

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 98-118

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: