Länk till startsidan

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-05-17

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-17

Paragrafer i protokollet som justerats

83-102

Förvaringsplats för anslag/bevis

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Brotorget 1

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: