Länk till startsidan

Vård- och omsorgsnämnden

 

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-10

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 58-74

Förvaringsplats för anslag/bevis

Vård- och omsorgsnämnden, Bangatan 10 A, Lund

https://moten.lund.se/committees/vard-och-omsorgsnamnden#committeesRecent
vardochomsorg@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: