Länk till startsidan

Överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuner 2023-05-11

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuner

Sammanträdesdatum

2023-05-11

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 63-74

Förvaringsplats för anslag/bevis

Protokoll och tillhörande anslagsbevis förvaras på överförmyndarnämndens kansli, Bangatan 8 i Lund.

Protokollet finns att ta del av på Lunds kommuns mötesportal.
Kontakta nämnden: ofn@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: