Länk till startsidan

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-15

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-15

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 52-57

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: