Länk till startsidan

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-15

Paragrafer i protokollet som justerats

191-201

Förvaringsplats för anslag/bevis

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Brotorget1

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: