Länk till startsidan

Kommunstyrelsen 2023-03-15 § 88, omedelbart justerat protokoll

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-03-15

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 88

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: