Länk till startsidan

Kommunfullmäktiges valberedning 2023-03-14

Protokollet från valberedningens senaste sammanträde är nu justerat.

Instans

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2023-03-14

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 35–57

Förvaringsplats för anslag/bevis

Protokoll och tillhörande anslagsbevis finns tillgängligt i kommunkontorets lokaler på Bruksgatan 22 i Lund.

Kontakt: kommunkontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: