Länk till startsidan

Kommunfullmäktiges demokratiberedning 2023-03-09

Protokollet från demokratiberedningens senaste sammanträde är nu justerat.

Instans

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Sammanträdesdatum

2023-03-09

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 1–7

Förvaringsplats för anslag/bevis

Protokoll och tillhörande anslagsbevis finns tillgängligt i kommunkontorets lokaler på Bruksgatan 22 i Lund.

Kontakt: kommunkontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: