Länk till startsidan

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-03-08

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 25-43

Förvaringsplats för anslag/bevis

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Länk till protokoll i Meetings. Vård- och omsorgsnämnden | MeetingPlus [sv] (lund.se)
vardochomsorg@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: